Nyhende


Legekontoret 24.01.2021

Vaksinering Covid19 i Vindafjord

Vindafjord Kommune er i gang med vaksinering mot Covid 19 viruset. Dei eldste aldersgruppene vert vaksinert fyrst, samstundes vert kritisk helsepersonell vaksinert. 20 % av vaksinane kommunen får går til helsepersonell, medan resten går til aldersgruppene. Når kommunen har vaksinert alle pasientar ved omorgssentra og omsorgsbustadane vil aldergruppene verte prioritert. Alder er absolutt største risiko for alvorleg forløp. Difor vert ALLE i desse gruppene prioritert:

1. over 85 år

2. 75-85 år

3. 65-75 år

4. Personar med kronisk sjukdom mellom 18 og 65 år. 

5. Etter dette startar sannsynlegvis massevaksineringa av resten av befolkninga over 18 år. Merk at for personar mellom 18 og 65 år med kronisk sjukdom er det fastlegane som melder inn aktuelle personar til kommunen. Pasientar ved Vindafjord Legesenter As som er busett i andre kommuner vert meldt til heimkommunen. Dette ordnar legen din. Trine Larsen Stokkan har permisjon for tida, men alle hennar pasientar vil verte gjennomgått på lik linje med alle våre pasientar. 

Dette er personar som er rekna i risikogruppa:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året**
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Er du over 65 år vil du verte prioritert på grunn av alder. 

Er du i tvil om du er i riskogruppa kan du sende melding til fastlegen din for avklaring.